Scandinavian Oldtimertours

 

NorskPersoonlijke gegevens 

Artikel 2, lid 3 van de ANVR-Reisvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de geboortedata van de reizigers met betrekking tot passages met bepaalde ferrymaatschappijen.

top


Onvolkomenheden 

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding doet bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier of rederij). Dit kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Uitsluitend in noodgevallen is ons kantoor zeven dagen per week, 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer +31 6 20594460.

top


Kamer van Koophandel 

TROLL TRAVEL bv maakt deel uit van TROLL HOLDING bv. Ingeschreven in het Handelsregister, Kamer van Koophandel te Rotterdam, afdeling Dordrecht, onder de nummers: TROLL HOLDING bv 23041807, TROLL TRAVEL bv 23058387. BTW-nummer NL-8005.51.436.B01.

top


Disclaimer 

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de website, reizen, brochures, advertenties en overige publicaties van TROLL TRAVEL bv. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. TROLL TRAVEL bv is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door TROLL TRAVEL bv gecreëerde internetsites, brochures, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties.

TROLL TRAVEL bv wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door TROLL TRAVEL bv gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite(s), brochures e.d. verwijzen, af. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die geen eigendom zijn van TROLL TRAVEL bv zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. TROLL TRAVEL bv is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze internetsites of bronnen. TROLL TRAVEL bv is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website van TROLL TRAVEL bv.

De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door TROLL TRAVEL bv - Scandinavian Travel Group worden gewijzigd.

top


Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets van de TROLL TRAVEL-Website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand.

top